Türk Düşünce Tarihi
Düşünmenin giderek daha önem kazandığı bir dünyada yaşıyoruz.

₺ 32,00
 Türkiye’den Felsefe Manzaraları-4
Somut felsefeyi anlamak belki kolaydır; ama yapmak güçtür. Zira güç olanı kolay yapmak güçtür. Felsefe yapmak, konuşmayı sürdürmektir.

₺ 20,00
Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler, 1790
Tedirgin edici bir kesinlikle Fransız Devrimi’nin aşırılıkları ve nihai sonunu öngörebilmiş bu çalışma, Thomas Paine’in İnsan Hakları adlı kitabı başta olmak üzere, Aydınlanma düşüncesinin temel yapıtlarının ortaya çıkışını kışkırtmıştır.

₺ 30,00
Söz Edimleri
Bu derlememizde, söz edimleri teorisinin doğuşunu ve gelişimini, ana iddialarını, eylem felsefesi, etik, toplum ontolojisi gibi alanlar bakımından sonuçlarını, her iki gelenekten gelen düşünürlerin kaleminden sunuyoruz.

₺ 18,00
Yeniçağ Felsefesi Tarihi
şte Yeniçağ Felsefesi Tarihi, Batı’nın geçirdiği bu süreci ele almakta ve o coğrafyada yetişen filozofların görüşlerini içermektedir.

₺ 33,00
Miletli Anaksimandros Ya Da Bilimsel Düşüncenin Doğuşu
Carlo Rovelli, uzmanlığı kuantum çekimi olan bir fizikçi ve öğretim üyesidir. Bir yandan da bilim tarihi ve felsefesi alanında çalışmakta ve dersler vermektedir. Rovelli’nin geliştirdiği “termik zaman...

₺ 22,00