Ziya Gökalp Kitaplığı
Ziya Gökalp'in kaleminden birbirinden değerli 6 eser set halinde sunulmuştur.

₺ 96,00
Türk Ülküsü
Türk Ülküsü, Dr. Arslan Tekin’in titiz çalışması; Ömer Seyfettin’in eserlerinin yeni nesillere ulaşmasında büyük emek harcayan Prof. Dr.  Hülya Eraydın Argunşah’ın derinlikli değerlendirmesiyle sizinle buluşuyor.

₺ 15,00
Kültür ve Toplum
Yaşam döngülerimizi tamamladığımız karşılıklı etkileşim sistemlerinin bir ürünü olarak kültür, içerisinde çok sayıda süreç barındıran karmaşık bir bütündür aslında.

₺ 30,00
Türk Medeniyeti Tarihi
Gökalp “kültür” ve “medeniyet” kavramları üzerinde durmuş, içimizde “kültür”ü (kendi ifadesiyle “hars”ı) ele alarak kökümüze inmek istemiş, “töre” öncelikli ilgi alanı olmuştur.

₺ 28,00
Türk Töresi
Gökalp Türk Töresi’nde, Türklerin töresini, yaşama biçimlerini ele almış, anayurtta bir arada veya komşu oldukları toplumlarla, özellikle Çinliler ve Moğollarla kıyaslamış, geçişleri, ayrışmaları ana kaynaklara girerek bir bir göstermiştir.

₺ 15,00
Benlik ve Toplum
Benlik ve Toplum güncel, açık bir dille yazılmış ve sembolik etkileşimci bakış açısını hem sosyal psikoloji hem de sosyoloji penceresinden ele alan yetkin bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

₺ 40,00
Yeni Türkiye’nin Hedefleri
Bütün Türkler ve Türkiye için tekliflerde bulunan Ziya Gökalp’ın birbirini tamamlayan üç uzun makalesini Yeni Türkiye’nin Hedefleri başlığıyla bir araya getirdik.

₺ 12,00
Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak
Eserin, bir bütün hâlinde, Ziya Gökalp’ın temel fikirlerini tanıma imkânı sağlayacağını düşünüyoruz.

₺ 10,00
Türkçülüğün Esasları
Türkçülüğün Esasları, 1923’te yayımlanmıştır. Osmanlı dağılmış, adı “Türkiye” olan yeni bir devlet doğmuştur ki, bu topraklarda hangi etnisiteye dâhil olursa olsun herkes “Türk” kabul edilmiştir.

₺ 16,00
‘İslâm’ Konulu Makaleleri
Ziya Gökalp’ın “Türkçü” yönü öne çıkarılmıştır. Onun, Türkçülük yanında bir önceliği İslâmcılık ise, bir diğer önceliği çağdaş medeniyetçiliktir.Gökalp’ın bir cephesini ilk defa bu kitapta ayrıntılı okuyacaksınız.

₺ 15,00
Edebiyat Sosyolojisi-Kuram ve Uygulama
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan’ın öğrencileriyle birlikte oluşturduğu bu kitapta yazar, yapıt, roman ve anı sosyolojisi ile şiir alanlarında sosyolojinin yöntemlerinden yararlanarak Türk edebiyatı kuramsal açıdan inceleniyor.

₺ 22,00
Sanat Sosyolojisi-Kuram ve Uygulama
Prof. Dr. Ömer Naci Soykan’ın öğrencileriyle birlikte oluşturduğu bu kitapta birçok sanatsal alanda oluşturulmuş kuramsal ve uygulamalı metinlerle toplumbilimsel bir inceleme sunuluyor.

₺ 19,00
Post-Modern Haçlı Seferi Sinema
2500 yıldır “300 Spartalı”nın, 1000 yıldır “haçlı seferleri”nin intikamı peşindeler. Medeniyetler ittifakı, dinler arası diyalog edebiyatıyla uyuşuyoruz.

₺ 18,00
Post-Modern Haçlı Seferi Sinema
2500 yıldır “300 Spartalı”nın, 1000 yıldır “haçlı seferleri”nin intikamı peşindeler. Medeniyetler ittifakı, dinler arası diyalog edebiyatıyla uyuşuyoruz.

₺ 18,00
Göç ve Kültür
Göçün toplumsal tarihimizdeki yeri ile modern hayata getirdiği etkiler kültürel ve eğitimsel tecrübeler üzerinden incelenmektedir.

₺ 32,00
Kimlik Siyaseti
Kimlik, özellikle küreselleşmenin etkinliğini genişlettiği 2000’li yılların başından itibaren siyasetin merkezinde yer alan bir kategori hâline gelmiştir.

₺ 22,00
Mağara Duvarından Yansımalar
Bu eser, başından beri ele aldığımız bölünme, ayrışma ve manipülasyonlara neden olan ve bundan sonra da etkinliğini sürdürmesi mümkün görünen, önce zihnimizde oluşup daha sonra hayat pratiğine dönüştü...

₺ 30,00
Şeytan Üçgeninden Nasıl Kaçılır?
Kimlik, kültür ve etnik topluluk çerçevesinde yaşamaya hapsedilen insanlar, bu Şeytan Üçgeninin dışında yaşayabilirler mi?

₺ 32,00