Çağdaş Siyasal İdeolojiler’de Kuram – Yöntem – Güncel Yaklaşımlar
Kitap, genelde “fikirler demeti” olarak anlaşılan ideoloji kavramını, farklı boyutlar ekseninde tartışmak için hazırlanmıştır.

₺ 48,00
Siyasî Doktrinler Tarihi
Mosca’yı okurken ilk çağdan XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren entelektüel bir yolculuğa çıkıyoruz, Avrupa siyasetini belirleyen ideolojilerin tarihsel ve felsefi kökenleri üstüne düşünme fırsatı yakalıyoruz.

₺ 35,00