Mineraller ve Değerli Taşlar
*Minerallerin renkleri nasıl oluşuyor? *Mineraller ve değerli taşları nasıl tanırız?

₺ 40,00
Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş-Vaka Yaklaşımı
Eser, deneysel düzenin temel ilkelerini öğrenmek veya öğretmek, psikolojinin değişik alanlarında örnek makaleler sunmak noktasında yardımcı olacak nitelikte bir kitaptır.

₺ 44,00
Langenscheidt Dil Bilgisi Alıştırmaları İngilizce
A1 başlangıç düzeyinden B1 ileri düzeye kadar

₺ 25,00
Langenscheidt Dil Bilgisi Alıştırmaları Almanca
A1 başlangıç düzeyinden B1 ileri düzeye kadar

₺ 25,00
Living Sentence Patterns In English
*THE PASSIVE VOICE *THE CAUSATIVE *THE GERUND

₺ 54,00
Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları
Bu kitabın en önemli özelliği mezar taşları fotoğraflarının minyatürlerle karşılaştırmalı olarak ortaya konulmasıdır.

₺ 38,00
Türkçe - Almanca Konuşma Ve Seyahat Rehberi
Seyahat ve Gündelik Hayatta Karşılaşılabilecek Durumlar\r\n\r\n• Gündelik hayatta karşılaşılabilecek durumlarla ilgili önemli kalıplar ve konuşmalar\r\n• Almanca telaffuz kurallarını açıklayan ayrı bi...

₺ 25,00
Anlayarak Hızlı Okumayı Öğrenme
Neden Biofeedback Yöntemi?\r\n\r\nHızlı okumayı öğrenmede başarılı olabilmenin en önemli şartlarından biri okuyucunun, beyninin sağ yarımküresini kullanmayı öğrenmesidir. Sağ yarımküre hafızayı, duygu...

₺ 35,00
Lexis Larousse Fransızca - Türkçe Sözlük
Çağdaş sözlüğün olduğu kadar klasik ve edebî dilin 76 000’den fazla kelimesiyle birlikte bu sözlük, günlük hayatta kendisini yazılı ve sözlü ifade etmek isteyenlerin taleplerine cevap vermektedir.

₺ 250,00